Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ένα - ένα βήμα....!

"Στήριξον τα διαβήματά μου εν ταις οδοίς Σου, διά να μη σαλευθώσιν οι πόδες μου." Ψαλμός (ιζ΄ 5 )

Μια γυναίκα είδε ένα όνειρο.
Βρισκόταν, λέει, ανάμεσα σ’ ένα πλήθος χαρούμενων νέων πάνω σ’ έναν καταπράσινο λόφο.
Μπροστά της ξεκινούσε ένα στενό, ανώμαλο μονοπάτι, που πιο πέρα γινόταν χαράδρα.
Όλο ανηφόριζε κι ήταν στρωμένο με μεγάλες, μυτερές πέτρες και άγρια αγκάθια.
Μια φωνή την πρόσταξε:
«Αυτός είναι ο δρόμος της ζωής σου. Περπάτησέ τον!»
Αυτή φοβήθηκε, μαζεύτηκε και αρνήθηκε.
«Ανθρώπινο πόδι δεν μπορεί να πατήσει σ’ αυτό το δρόμο χωρίς να ματώσει. Δεν έχω τη δύναμη να σκαρφαλώσω. Θα ματώσω, θα λιποθυμήσω, θα πεθάνω».
Η φωνή συνέχισε: «Αυτό το μονοπάτι φτιάχτηκε για σένα. Προχώρησε».
Η γυναίκα ξεκίνησε.
Δυο βήματα πιο κάτω άρχιζαν τα’ αγκάθια και οι πέτρες.
Μα ξαφνικά, μόλις σήκωσε το πόδι της, ένα παιδί, σαν άγγελος, βρέθηκε μπροστά της και καθάρισε τόσο τόπο, ώστε να χωράει ακριβώς μια πατημασιά.
Η γυναίκα πάτησε το πόδι της και το παιδί καθάρισε άλλη μια πατημασιά.
Έτσι συνέχισε το δρόμο της.
Σαν γύρισε το κεφάλι της για να δει πόσο είχε προχωρήσει, εκεί, στην αρχή του μονοπατιού, στεκόταν ο Κύριος κι έδειχνε στο παιδάκι με το δάχτυλο πού ακριβώς να κάνει τόπο για το πόδι της.
Αυτό το όνειρο κυριάρχησε στη σκέψη της σ’ όλη της τη ζωή και ανακούφισε κάθε πικρή της στιγμή...
Η ζωή του Χριστού φαίνεται δύσκολη, ο διάβολος την παρουσιάζει ακατόρθωτη.
Μα είναι ο Χριστός, που με την αναγέννηση που μας χαρίζει, την κάνει μπορετή και όμορφη.
Ο δρόμος Του είναι στενός, μα δεν είμαστε μόνοι.
Εκείνος στηρίζει το κάθε μας βήμα. Κύριέ μου, μάθε με να μην κοιτάζω τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, μα να κοιτάζω στα μάτια Εσένα με πίστη κι έτσι να παίρνω δύναμη και να προχωρώ με θάρρος και χαρά για την Ουράνια Πατρίδα.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Οι Τρεις Ιεράρχες — Οι ασυμβίβαστοι

Οι Τρεις Ιεράρχες πρώτευσαν σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Κατέκτησαν με τον προσωπικό τους αγώνα και την βοήθεια της θείας Χάριτος τις κορυφές της αγιότητος και καλούσαν τους πιστούς να ανεβαίνουν στις ωραίες πνευματικές αναβάσεις.


Άσκησαν στον ύψιστο βαθμό την φιλανθρωπία και ανακούφισαν τον πόνο χιλιάδων αναξιοπαθούντων.


Δίδασκαν καθημερινά τους πιστούς αναλύοντάς τους τις θεόπνευστες αλήθειες της Πίστεώς μας και διαφωτίζοντάς τους για τα μεγάλα θέματα, που απασχολούν την ψυχή κάθε ανθρώπου.


Καθόρισαν συστηματικά την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν να λατρεύουν οι πιστοί θεάρεστα τον Κύριο.


Συνέγραψαν θαυμάσια συγγράμματα, τα οποία ξεπέρασαν τη φθορά του χρόνου και ισχύουν και για τις μέρες μας. Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι με τα συγγράματά τους οι Τρεις Ιεράρχαι «απετελέσαν εποχήν λόγου νέαν, μεγάλην και ένδοξον διά το ανθρώπινον γένος» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 2ος, μέρος Β’ σελ. 1, 6).


Πολύ εύστοχα ελέχθη γι’ αυτούς ότι ήταν «εύγλωττοι κατά τον λόγον, ευγλωττότεροι κατά τον βίον, ευγλωττότατοι κατά τον θάνατον».

Βασικό στοιχείο της αγιότητος και των τριών είναι ότι ήταν ασυμβίβαστοι με το κακό, την αμαρτία και την αίρεση. Δεν γνώριζαν τη γλώσσα των συμβιβασμών και της διπλωματίας. Προτιμούσαν να χάσουν τη θέση τους και αυτή τη ζωή τους, παρά να συμβιβαστούν σε θέματα αρχών και πίστεως. Δε σκέφτηκαν ποτέ εάν αντίπαλοί τους ήσαν αυτοκράτορες ή σοφοί διάφοροι ή ισχυροί κατά κόσμον. Έμειναν ακλόνητοι στην ορθή πίστη και ζωή αψηφώντας τις συνέπειες.


Εμείς, έπαρχε Μόδεστε, είπε στον απεσταλμένο του αρειανού αυτοκράτορα Ουάλη ο Μ. Βασίλειος, είμαστε ήρεμοι και πράοι άνθρωποι και υποχωρούμε όταν πρόκειται για προσωπικά μας θέματα. Όταν όμως πρόκειται για την πίστη μας στον Θεό, «ὅταν Θεός ᾖ τό κινδυνευόμενον» δεν υπολογίζουμε τίποτε, αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου, χωρίς να φοβόμαστε οποιοδήποτε βασανιστήριο. «Ἀκουέτω ταῦτα καί βασιλεύς». Να τα πεις και να τ’ ακούσει αυτά κι ο βασιλιάς (PG 36, 561).


Και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αφού νίκησε τους αρειανούς και πήρε πίσω τους Ναούς της Κωνσταντινούπολης, που τους είχαν καταπατήσει αυτοί, και ενώ είχε φίλο του τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα και μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του πιστού λαού, όταν μερικοί ζηλόφθονες επισκόπου αμφισβήτησαν την εκλογή του, παρητήθη αμέσως. Δε θέλησε να έλθει σε συμβιβασμούς με μοχθηρούς ανθρώπους. Παρητήθη και από την προεδρία της Β’ Οικουμενικής Συνόδου και από τον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Αντί της θέσεως προτίμησε την ακεραιότητα και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρος του. Δεν γνώριζε τους διπλωματικούς ελιγμούς, αλλά γνώρισμά του ήταν όπως έγραφε, το «μή παρασυρῆναι», να μη παρασύρεται και να έχει «παρρησίαν» (PG 37, 32-33).

Και ο ιερός Χρυσόστομος, όταν έγινε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και θέλησε να καθαρίσει την Εκκλησία από αναξίους κληρικούς, οι οποίοι είχαν την προστασία της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, δεν εδίστασε να ελέγξει και την αυτοκράτειρα για τη ζωή της. Δεν συμβιβάστηκε μαζί της. Γι’ αυτό και εξορίστηκε και πέθανε εξόριστος μέσα σε αφάνταστες κακουχίες, με πνεύμα όμως απτόητο και αδούλωτο. Χαρακτηριστικό του γενναίου και ασυμβίβαστου φρονήματός του βλέπουμε στην ομιλία, που εκφώνησε φεύγοντας για την εξορία:«Πολλά τά κύματα καί χαλεπόν τό κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν (δεν φοβόμαστε) μή καταποντισθῶμεν· ἐπί γἀρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τά κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τό πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει» (PG 52, 427).


Τέτοιους άγιους, γενναίους και ασυμβίβαστους με το κακό και την αίρεση εκκλησιαστικούς ηγέτες χρειαζόμαστε και σήμερα. Και ας παρακαλούμε την Ιδρυτή της Εκκλησίας μας να μας τους χαρίζει.


“Η Δράσις μας”, τεύχος 465, Ιανουάριος 2009

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Καλό Παράδεισο!


Να έχουμε την ευχή του!

Για 15 χρόνια υποκρίθηκε τον τυφλό για να μην την πληγώσει!

 
 
Ο άντρας λάτρευε τη γυναίκα και της το έδειχνε με κάθε ευκαιρία…

Η γυναίκα του ήταν όμορφη, ευαίσθητη αλλά φιλάσθενη. Ο άνδρας χρειάστηκε να φύγει στον πόλεμο, όπου πέρασε πολλές δυσκολίες και παρ’ ολίγο να χάσει και την ζωή του.

Προσευχόταν καθημερινά να τον αφήσει ο Θεός να ζήσει για να γυρίσει ξανά στην πολυαγαπημένη του γυναίκα.

Όλη του η σκέψη ήταν να την σφίξει στην αγκαλιά του κι αυτό του έδινε κουράγιο να αντέξει την πείνα, το κρύο και τους τραυματισμούς.

Όταν τελείωσε ο πόλεμος, γεμάτος χαρά ξεκίνησε για το σπίτι του. Στο δρόμο όμως συνάντησε ένα οικογενειακό φίλο που τον συλληπήθηκε για την συμφορά που τους βρήκε.

«Ποιά συμφορά;» ρώτησε αυτός όλος ανησυχία.

«Δεν το έμαθες; Η γυναίκα σου έπαθε μία μολυσματική ασθένεια και έχει παραμορφωθεί το πρόσωπό της».

Ο άνδρας κάθισε στη μέση του δρόμου και έκλαψε πικρά. Όταν έφτασε στο σπίτι του αργότερα το απόγευμα, η γυναίκα του κατάλαβε πως ο αγαπημένος της είχε χάσει το φως του ...

Νόμιζε πως είχε τυφλωθεί στον πόλεμο σε κάποια μάχη.. Τον αγκαλίασε όμως με την ίδια αγάπη και έζησαν ευτυχισμένοι για 15 χρόνια.

Μετά η γυναίκα πέθανε και ο άνδρας αφού της έκλεισε τα μάτια, άνοιξε τα δικά του ! ! !

Γιά 15 ολόκληρα χρόνια υποκρίθηκε τον τυφλό για να μην την πληγώσει ...

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Καλοσύνη & Ταπεινοφροσύνη

 
Ο κόσμος δεν είναι διακριτικός κι ευγενικός μόνο από καλοσύνη. Το κάνουν επειδή έχουν έστω και λίγη ταπεινοφροσύνη. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί να κάνουν λάθος κι ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες. Και ξέρουν ότι... ευθύνονται γι' αυτες τις συνέπειες.

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Κατανόηση

Εκείνος που καταλαβαίνει τους ανθρώπους
ποτέ δε θα ζητάει απ’ αυτούς να τον καταλάβουν!
Βόϊναρ Μπ.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Απολαύσεις της ζωής

Πολλά είναι αυτά που οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να απολαμβάνουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια γίνεται και πάντα στενοχωριόμαστε όταν τελειώνουν, ενώ αγωνιούμε μέχρι να έρθει πάλι η ώρα που θα τα γευτούμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Από μια στιγμή με ένα αγαπημένο πρόσωπο μέχρι μια βουτιά στη θάλασσα και από ένα ταξίδι έως ένα τραγούδι ή ένα καλό βιβλίο, η λίστα είναι σίγουρα μακριά και εμπεριέχει αρκετές δόσεις υποκειμενικότητας για τον καθένα. 11 πράγματα όμως μοιάζουν να είναι κοινά και αγαπημένα για τους περισσότερους από εμάς!
11. Η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
10. Ένα πολύ ωραίο γεύμα με καλή παρέα.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
9. Το άκουσμα του αγαπημένου τραγουδιού που παίζει τυχαία στο ραδιόφωνο.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
8. Το συναίσθημα που ακολουθεί την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας στο πανεπιστήμιο.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
7. Το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού που τελειώνει.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
6. Ένα ταξίδι με αγαπημένα πρόσωπα.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
5. Οι ασήμαντες καθημερινές στιγμές με το ταίρι μας.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
4. Η πρώτη νύχτα με το σύντροφό μας.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
3. Το πρώτο «σ’ αγαπώ».
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
2. Η πιο δυνατή μας σχέση.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!
1. Το συναίσθημα της γέννησης.
perierga.gr - 10+1 πράγματα που θα θέλαμε να διαρκούν για πάντα!

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Σ' αγαπώ!

"Αγαπημένη μου Άλι....Ξαγρύπνησα επειδή ξέρω πως όλα τελείωσαν μεταξύ μας. Δεν νοιώθω πίκρα. Ξέρω ότι αγαπηθήκαμε αληθινά. Αν στο μέλλον συναντηθούμε, έχοντας πλέον νέες ζωές... θα σου χαμογελάσω και θα θυμηθώ... πως περάσαμε ένα καλοκαίρι στην φύση... μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο την αγάπη.
Η καλύτερη αγάπη είναι αυτή που ξυπνά την ψυχή και μας οδηγεί ψηλά. Ανάβει φωτιά στις καρδιές και γαληνεύει τις ψυχές μας. 
Αυτό μου χάρισες. 
Αυτό έλπιζα να σου χαρίσω για πάντα.
Σ' αγαπώ. Θα τα πούμε. 
Νόα"
The Notebook

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Πως μετριέται η ζωή ενός ανθρώπου;;

 
"Πιστεύεις ότι η μόνη αλήθεια που έχει σημασία
είναι αυτή που μπορεί να μετρηθεί.
Οι καλές προθέσεις δεν μετράνε.
Αυτό που έχεις στην καρδιά σου δεν μετράει.
Το να νοιάζεσαι δεν έχει σημασία.
Αλλά η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να εκτιμηθεί
από τα δάκρυα που θα χυθούν μόλις πεθάνει.
Επειδή εσύ δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις,
επειδή δεν θες να τα εκτιμήσεις,
δεν σημαίνει ότι δεν είναι αληθινά."

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Υπάρχει μόνο ό,τι μπορεί να μετρηθεί στατιστικά;;;

«Τι κρίμα για σένα, αν πιστεύεις ότι υπάρχει μόνο ό,τι μπορεί να μετρηθεί στατιστικά. Πραγματικά σε λυπάμαι αν διευθύνει τη ζωή σου μόνο αυτό που μπορεί να μετρηθεί, γιατί εμένα με κεντρίζει το απροσμέτρητο. Με κεντρίζουν τα όνειρα, όχι μόνο αυτό που είναι μπροστά μου. Δε δίνω δεκάρα γι’ αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Αυτό το βλέπω. Αν θες να περάσεις τη ζωή σου μετρώντας το, είναι δικαίωμά σου, εμένα όμως με ενδιαφέρει αυτό που βρίσκεται πιο έξω. Υπάρχουν τόσα που δε βλέπουμε, δεν πιάνουμε, δε νιώθουμε, δεν καταλαβαίνουμε.
Υποθέτουμε πως η πραγματικότητα είναι αυτό το κουτί που μας βάλανε μέσα, κι όμως σας βεβαιώνω πως δεν είναι έτσι. Ανοίξτε την πόρτα κάποτε και κοιτάξτε τι υπάρχει έξω. Το όνειρο του σήμερα θα είναι η πραγματικότητα του αύριο. Κι όμως έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε».
Λέο Μπουσκάλια 

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

~Φ α ν τ α σ ί α~

 
Η φαντασία είναι η αρχή της δημιουργίας.
Πρώτα φαντάζεσαι, ότι θέλεις
μετά θέλεις, ότι φαντάστηκες
και εν τέλει δημιουργείς ότι θέλεις.
George Bernard Shaw

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Μια αγκαλιά :)

 
Μία σιωπηλή αγκαλιά είναι σαν χίλιες λέξεις για μια πληγωμένη καρδιά.!

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Όποιος δεν ξέρει...

Όποιος δεν ξέρει και δεν ξέρει πως δεν ξέρει,
είναι τρελός, απόφυγε τον.
Όποιος δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει,
είναι παιδί, μόρφωσέ το.
Όποιος ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει,
κοιμάται, ξύπνα τον.
Όποιος ξέρει και ξέρει πως ξέρει,
είναι σοφός, ακολούθησε τον.

Khalil Gibran ( 1883-1931) Λιβανοαμερικανός ποιητής & φιλόσοφος

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα!

- Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα.

- Αυτό που λέει ο κόσμος, δεν είναι αλήθεια. Κάνοντας πράγματα, αλλάζεις τα πράγματα. Όταν δεν κάνεις πράγματα αφήνεις τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν. 
Dr. House

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Θαλασσίτσα αγαπημένη... :)

Σε όποια φάση της και να την δεις,
έχει τον τρόπο της να σε μαγεύει.
 
Να σε οδηγήσει σε ταξίδια μακρινά
και να αιχμαλωτίσει για πάντα την καρδιά σου.
Αυτή είναι η μόνη
και αιώνια αγαπημένη

η Θάλασσα!

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Πόσο όμορφα θα ήταν...

Λένε πως ένα χαμόγελο ξεθωριάζει μονάχα όταν ξεχάσουμε τον λόγο ύπαρξης του.
Πόσο όμορφο θα είναι 
να μπορούμε να επαναφέρουμε εκείνες τις στιγμές που μας φέρνουν το χαμόγελο ξανά, 
να μη φοβόμαστε πως αύριο μπορεί να είναι και χειρότερα, 
να ελπίζουμε για τη ζωή που θέλουμε να έχουμε,
να προσπαθούμε παραπάνω έστω κι αν είναι για το λιγότερο,
να αγαπάμε πιο πολύ αντί να μας κυριεύει η καχυποψία για το κάθετι,
να βάζουμε μπροστά τη λογική μας όταν το συναίσθημα μας φέρνει απόγνωση,
να μη ντρεπόμαστε να πούμε "καλημέρα" σε αγνώστους γιατί μπορεί να μας κοιτάξουν "κάπως",
να ακούμε συχνά εκείνη την ακαθόριστη μουσική από το μουσικό κουτί που μας χάρισαν σαν παιδιά,
να ευχαριστούμε που υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος να πιστεύει σ εμάς,
να επιλέγουμε να ζούμε αντί να αφήνουμε να μας επιτρέπουν να ζούμε.

Πόσο όμορφα θα ήταν...

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Αγάπη και σεβασμός στα γηρατειά

Οι φτωχοί και καλόκαρδοι άνθρωποι είναι

πολύ πιο γενναιόδωροι από αυτούς που έχουν τα πάντα...

Συμφωνείτε;

Να έχετε μια όμορφη Κυριακή :)

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Ευτυχία

 
Χιλιάδες κεριά μπορούν να ανάψουν από μονάχα ένα κερί και η ζωή αυτού του κεριού δεν θα μικρύνει. Η ευτυχία ποτέ δεν μειώνεται με το να τη μοιράζεσαι. . .Καλημέρα :)
Αριστοτέλης

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Τελικά να τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα...!

1.Βούρτσα σώματος
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
2.Μπάλα μασάζ
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
3.Αστερίας
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
4.Ποτιστήρι
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
5.Ελαιόλαδο
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
6.Ρόλερ καθαρισμού
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
7.Βάζο
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
8.Μεταλλική σπάτουλα
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
9.Κορδέλα περιτυλίγματος
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Τί απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;

Όταν ο φωτογράφος έχει κέφια δεν απαθανατίζει μόνο τοπία και αντικείμενα, αλλά προσκαλεί (και προκαλεί!) τους θεατές να αναγνωρίσουν ή να μαντέψουν αν θέλετε τι ακριβώς είναι αυτό που απεικονίζεται σε κάθε εικόνα. Ένα πρωτότυπο κουίζ έτσι για να τσεκάρετε τρόπον τινά την αντίληψή σας! Κι αν δεν τα καταφέρετε με την πρώτη,  αύριο οι απαντήσεις…
1.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
2.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
3.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
4.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
5.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
6.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
7.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
8.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
9.
perierga.gr - Κουίζ: Τι απεικονίζεται σε κάθε εικόνα;
Καλή επιτυχία σας εύχομαι!


Πηγή: