Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

"Κύριε φώτισε μου το σκότος!"
Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, 
Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, 
τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, 
τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος, 
Γρηγόριε θαυματουργέ, 
Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, 
κῆρυξ τῆς χάριτος, 
ἱκέτευε διὰ παντός, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

2 σχόλια:

Σχολίασε κι εσύ. . .ότι νομίζεις πως αξίζει!